A&F d.o.o.

Metalska industrija

Jajce Alloy Whells d.o.o.

Metalska industrija

ThermoFLUX d.o.o.

Metalska industrija

B.S.I. d.o.o.

Metalska industrija

Steelmin BH d.o.o.

Metalska industrija

SCB d.o.o.

Metalska industrija

Metacomm d.o.o.

Metalska industrija

Metaling Jajce d.o.o.

Metalska industrija

Livprom d.o.o.

Drvna industrija

LPS commerc d.o.o.

Drvna industrija

KIK d.o.o.

Drvna industrija

Vunić promet d.o.o.

Drvna industrija

Nirbo d.o.o.

Drvna industrija

PPUD Bega promet d.o.o.

Drvna industrija

Nasup d.o.o.

Drvna industrija

Delić d.o.o.

Drvna industrija

Rudnici boksita

Rudarstvo

BH4 d.o.o.

Građevinski sektor

Trišnik d.o.o.

Građevinski sektor

Mukić komerc d.o.o.

Građevinski sektor

M-Z-M d.o.o.

Građevinski sektor

Komotin d.o.o.

Građevinski sektor

Pliva d.o.o.

Građevinski sektor

Marušić d.o.o.

Građevinski sektor

Struktura d.o.o.

Građevinski sektor

Radić company

Građevinski sektor (elektro)

Bojanić d.o.o.

Prehrambena industrija

Mlinpek-žitar d.o.o.

Prehrambena industrija

DASS d.o.o

Alu-PVC stolarija

Mediteran-Aluplast d.o.o.

Prehrambena industrija

Elgrad d.o.o.

Hidroenergija

Banepo d.o.o.

Građevinski sektor

VATAN-oil d.o.o.

PUD Trans mineral d.o.o.

Otpad

Drums d.o.o.

Proizvodnja drvenih kolutova za el. kablove

Obrt „Mirzo“

Proizvodnja paleta

Vlasnik ste obrta u Jajcu i želite ga dodati na našu listu ili ažurirati informacije? Kontaktirajte nas.