You are currently viewing Objavljene konačne liste za dodjelu stipendija

Objavljene konačne liste za dodjelu stipendija

Po okončanju roka za podnošenje prigovora na preliminarne Liste općinska Komisija za dodjelu stipendija utvrdila je Konačne liste za dodjelu stipendija Općine Jajce u 2019/2020. godini.

Na konačnu listu može se izjaviti žalba općinskom načelniku Edinu Hozanu u roku od 8 dana od dana objave liste na oglasnoj ploči Općine Jajce koja je postavljena 11.5.2020. godine.

(opcina-jajce.ba)