Općina Jajce

JU Opća bolnica Jajce

 • +387 30 658 108
 • +387 30 658 106
 • opca.bolnica.jajce.@gmail.com
 • Kraljice Jelene, 70101 Jajce

JZU Dom zdravlja

 • +387 30 656 406
 • +387 30 657 996
 • domzdravljajajce@gmail.com
 • www.dzjajce.com
 • Ul. Zmaja od Bosne, 70101 Jajce

JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turstičkih potencijala grada Jajca

 • +387 30 658 268
 • +387 30 719 076
 • info@agencija-jajce.ba
 • agencija-jajce@tel.net.ba
 • www.agencija-jajce.ba
 • Sv. Luke 15, 70101 Jajce

JU Dom kulture Jajce

 • +387 30 659 541
 • +387 30 659 696
 • dom.kulture.jajce@hotmail.com
 • Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10, 70101 Jajce

JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a

 • +387 30 657 998
 • +387 30 657 998
 • info@muzejavnoj.ba
 • direktor@muzejavnoj.ba
 • www.muzejavnoj.ba
 • Ul. II zasjedanja AVNOJ-a bb, 70101 Jajce

OŠ “13. rujan”

 • +387 30 654 030
 • +387 30 654 132
 • os.13.rujan@tel.net.ba
 • Braće Džubo, 70101 Jajce

OŠ “Berta Kučera”

 • +387 30 654 297
 • +387 30 654 298
 • bertajajce@gmail.com
 • Fra Antuna Kneževića, 70101 Jajce

OŠ “Jajce” Kruščica

 • +387 30 279 568
 • +387 30 279 219
 • osjajcekruscica@gmail.com
 • Kruščica, 70101 Jajce

OŠ “Braća Jezerčić” Divičani

 • +387 30 654 612
 • +387 30 654 613
 • +387 30 640 611
 • os.divicani@gmail.com
 • Divičani, 70101 Jajce

Gimnazija “Nikola Šop”

 • +387 30 658 053
 • +387 30 654 174
 • +387 30 654 175
 • gimnazija.nikola.sop@tel.net.ba
 • www.ss-nikolasop.ba
 • Fra Antuna Kneževića 27, 70101 Jajce

Srednja strukovna škola

 • +387 30 654 043
 • +387 30 654 042
 • +387 30 654 273
 • s.strukovna.s.jajce@outlook.com
 • Berte Kučere 3, 70101 Jajce

Veterinarska stanica Jajce

 • +387 61 765 250
 • Muje Bačvića, 70101 Jajce

JKP „Čistoća i zelenilo“

 • +387 30 656 149
 • cistocaizelenilo@hotmail.com
 • H.V.Hrvantića br. 1, 70101 Jajce

JKP “Vodovod i kanalizacija"

 • +387 30 658 033
 • lucicmatija@yahoo.com
 • H.V.Hrvantića br. 1, 70101 Jajce

JPU Dječiji vrtić „Bare“

 • +387 30 658 406
 • vrtic.bare@tel.net.ba
 • Vukovarska, 70101 Jajce

JP RTV Jajce

 • +387 30 65 41 71
 • +387 30 65 41 72
 • rtvjajce@tel.net.ba
 • www.radiojajce.ba
 • H.V.Hrvatinića, 70101 Jajce

JU Centar za socijalni rad

 • +387 30 654 105
 • +387 30 654 106
 • czsrjajce@yahoo.com
 • www.czsr-jajce.com
 • Ul. Zmaja od Bosne, 70101 Jajce

JU „Sport i rekreacija“

 • +387 63 465 367
 • jusportirekreacija@gmail.com
 • Bosanska, 70101 Jajce