Općina Jajce

JU Opća bolnica Jajce

JZU Dom zdravlja

JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turstičkih potencijala grada Jajca

JU Dom kulture Jajce

JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a

OŠ “13. rujan”

OŠ “Berta Kučera”

OŠ “Jajce” Kruščica

OŠ “Braća Jezerčić” Divičani

Gimnazija “Nikola Šop”

Srednja strukovna škola

Veterinarska stanica Jajce

JKP „Čistoća i zelenilo“

JKP “Vodovod i kanalizacija"

JPU Dječiji vrtić „Bare“

JP RTV Jajce

JU Centar za socijalni rad

JU „Sport i rekreacija“